Skip to content Skip to navigation

Xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2016-2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô công văn 1790/ĐHQG-KHCN về việc "Xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2016-2017"

Quý Thầy/Cô vui lòng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và nộp về Phòng ĐTSĐH&KHCN từ nay đế hết ngày 19/10/2017 để Phòng ĐTSĐH&KHCN mời Hội động xét khen thưởng cấp Trường trước khi chuyển hồ sơ lên ĐHQG.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: