Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham dự hội thảo “Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus”

Kính gửi Quý Thầy/Cô!

Nhằm hỗ trợ Quý Thầy/Cô và học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập; Thư viện Trung tâm phối hợp với ĐHQG-HCM và Nhà xuất bản Elsevier tổ chức hội thảo “Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus”.

* Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 09g00, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu)

- Hình thức hội thảo: hội thảo trực tuyến kết hợp với trực trực tiếp

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch tóm tắt)

- Đường dẫn đăng ký tham dự hội thảo: https://bit.ly/3FZddCG

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại văn bản đính kèm)

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính Tổng hợp - Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM; Điện thoại di động: 0905 639 744 (bà Trịnh Nguyễn Thanh Thùy); Email: tntthuy@vnuhcm.edu.vn.

Rất mong Quý Thầy/Cô sắp xếp thời gian tham dự Hội thảo trên!

Trân trọng!