Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 - năm 2021 lĩnh vực 4: Truyền thông

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô  văn bản số 546/ĐHQG-KHCN ngày, 13/04/2021 về việc : Đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 - năm 2021 lĩnh vực 4: Truyền thông.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

File đính kèm: