Skip to content Skip to navigation

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2023

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2023, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 07/6/2023.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.