Skip to content Skip to navigation

Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC

Kính gửi Qúy Thầy/Cô,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 1013/BKHCN-HTQT của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục (ASPIRE 2019).

Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị Qúy Thầy/Cô thông báo thông tin đến các nhà khoa học trẻ (tuổi dưới 40 tính đến ngày 31/12/2019) của đơn vị mình thông tin về Giải thưởng nói trên và đề xuất các nhà khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn ứng viên, gửi hồ sơ các ứng viên theo quy định về  Phòng ĐTSĐH&KHCN chậm nhất 09 giờ 00 ngày 02/5/2019 để Phòng ĐTSĐH&KHCN tổng hợp hồ sơ gửi Ban KHCN ĐHQG TP.HCM.

Chi tiết theo công văn số 715/ĐHQG-KHCN và  công văn số 1013/BKHCN-HTQT đính kèm.

 

Trân trọng kính chào./. 

Phòng ĐTSĐH&KHCN (chuyên viên phụ trách KHCN: Nguyễn Minh Tuấn)