Skip to content Skip to navigation

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 155/ĐHQG-KHCN ngày 04/02/2021 về việc :

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: