Skip to content Skip to navigation

[FISU-ICT 351] Thông báo số 1 của Hội nghị FAIR'2019

Kính gửi quý Thầy, Cô và các Anh, Chị.
Hội nghị FAIR lần thứ XII sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vào 2 ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2019Ban Tổ chức trân trọng gửi đến quý vị Thông báo số 1 của Hội nghị. 
Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra trước đây, Ban Tổ chức mong được sự tham gia của quý Thầy, Cô và các Anh, Chị từ các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp từ khắp mọi miền đất nước.
 
Trân  trọng cảm ơn,
 
TM. Ban Tổ chức FAIR'2019
Thư ký địa phương
Lê Văn Tường Lân