Skip to content Skip to navigation

Giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN Kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài theo giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021.
 
Nội dung chi tiết: như file đính kèm.
 
Hạn chót: 29/10/2021
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.