Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN nhận được công văn 306 ngày 16/04/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giới thiệu chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô thông tin này và rất mong Quý Thầy Cô đang nghiên cứu trong lĩnh vực trên gửi hồ sơ về Phòng ĐTSĐH&KHCN để hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ . Mẫu phiếu thông tin Quý Thầy Cô tải về tại đây

Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ tập hợp hồ sơ của Quý Thầy Cô để gửi về Sở Khoa học và Công nghệ deadline 19/04/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN(T)

File đính kèm: