Skip to content Skip to navigation

Hội thảo " hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thư mời Hội thảo " hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25 và định hướng giai đoạn 2021-2025.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: