Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên với Quyền sở hữu trí tuệ S&IP chủ đề năm 2021 "Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 390/KH-ĐHQG ngày, 22/03/2021 về việc :

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên với Quyền sở hữu trí tuệ S&IP chủ đề năm 2021 "Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: