Skip to content Skip to navigation

KHCN 2023 - Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 11 năm 2023.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1: SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa, Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý. 

2. Bước 2: Theo từng đợt xét duyệt (tháng 06 và tháng 11 hàng năm), các Khoa sẽ xét duyệt các bài báo KH và gửi đề xuất hỗ trợ kinh phí, khen thưởng về P.ĐTSĐH&KHCN

3. Bước 3: P.ĐTSĐH&KHCN phối hợp các đơn vị liên quan khác ( P.CTSV, P.KHTC) để thực hiện theo quy định.

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-0

Đề nghị các Khoa thông báo cho SV và tiến hành hoàn tất các thủ tục trên 1Office  và nộp hồ sơ về Phòng ĐTSĐH&KHCN từ ngày 06/11/2023 - 16/11/2023

Một số lưu ý:

  1. Việc triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH SV được triển khai trên 1Office.
  2. Các khoa lưu ý không cộng điểm cho môn học và khóa luận.
  3. Các Khoa xem Quy định mới cập nhật đính kèm và làm theo mẫu biểu theo quy định. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN