Skip to content Skip to navigation

Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 (@2021)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 72/ĐH CNTT&TT ngày, 05/03/2021 về việc: Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 (@2021).

Thông tin chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: