Skip to content Skip to navigation

Mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề " phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam"

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô văn bản số 942/ĐHQG-KHCN ngày, 16/06/2021 về việc:  Mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề " phát triển mạng lưới nghiện cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: