Skip to content Skip to navigation

Thảo luận về các đề tài/dự án trọng điểm

Kính gửi quý Thầy/Cô,
 
Nhằm thực hiện nhiệm vụ KHCN theo KHCL của Trường, Phòng ĐTSĐH&KHCN tổ chức buổi toạ đàm cho các nhóm NC với mục đích sau:
- Chia sẻ thông tin về các call for proposals của các đề tài trọng điểm cấp ĐHQG, Sở KHCN, doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, etc (Lưu ý - các thông tin này cũng được chia sẻ đồng thời qua website khcn.uit.edu.vn)
- Thảo luận, brainstorming cho các dự án trong tương lai
- Chia sẻ tài nguyên giữa các nhóm nghiên cứu
- Định hình và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, PTN trọng điểm 
- Chuyển giao công nghệ 
- Và các chủ đề liên quan đến KHCN khác.
 
Thời gian: Chiều thứ 2 vào lúc 14 giờ 00 (ngày 04/3)
Địa điểm: Phòng họp A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
 
 
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Thầy/Cô.
 
Trân trọng cám ơn.
 
P.ĐTSĐH&KHCN