Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức buổi tập huấn “Hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế” từ chuyên gia uy tín từ Cục SHTT

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM  tổ chức tập huấn “Hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế”.

Đơn vị chủ trì:  Thẩm định viên từ Cục Sở hữu trí tuệ;  PGS.TS Từ Diệp Công Thành từ Trung tâm SHTT & CGCN -Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia:  Sinh viên và các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thời gian: Chiều thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023.

Địa điểm : Hội trường E

Chương trình:

13h00 – 13h30: đón khách

13h30 – 15h00: Báo cáo chuyên đề, Hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực kỹ thuật công nghệ

15h00 – 16h00: Thảo luận và thực hành. (Quý Thầy/Cô mang theo laptop để thực hành)

16h00 – 16h10: Kết thúc chương trình

 

Hướng dẫn tra cứu sáng chế là nội dung quan trọng và cần thiết được các khách mời là chuyên gia trong Cục SHTT phổ biến nhằm giúp Quý Thầy Cô thực hành cụ thể việc tra cứu sáng chế của mình, chương trình được sự quan tâm của Trung tâm SHTT & CGCN -Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mời Cục SHTT để phổ biến cho Trường chúng ta. Đây là dịp chúng ta có thể thực hành cũng như giải đáp những thắc mắc khi tiến hành tra cứu. Buổi tập huấn hứa hẹn nhiều thông tin bổ ích và thiết thực đến với Quý Thầy/Cô.

Vì tính chất cần thiết của buổi tập huấn mang lại, Phòng kính đề nghị Trưởng các đơn vị, Quý Khoa cử  cán bộ và giảng viên đăng ký tham gia, và phổ biến đến sinh viên đăng ký tham dự, kính nhờ phòng Công tác sinh viên hỗ trợ thông báo cho các bạn sinh viên được biết và tham dự. Phòng xin gửi form đăng ký: 

https://forms.gle/Yn9RMqTmab437ftn7

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN