Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ III

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 390/TB-KHCNTT ngày, 18/11/2019 về việc "Thông báo tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ III".

Chủ đề: Tính toán ứng dụng và Đô thị thông minh.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: