Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các anh/chị NCS và các anh/chị học viên cao học,

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 08/06/2021. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp, Hội nghị sẽ chuyển sang hình thức Online qua Microsoft Teams

Thời gian hội nghị: 18:00-21:00 ngày 08/06/2021

Nền tảng trực tuyến: Microsoft Teams. Code: 1g0g71e

(Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản MS Teams của Trường)

Kênh General sẽ dành cho phiên toàn thể. Kênh NCS sẽ dành cho báo cáo của các NCS

Cụ thể:

1. Chương trình Hội nghị:

- 18:00 - 18:30  Đón tiếp Online.

- 18:30 - 19:00 Giới thiệu các nhóm nghiên cứu và sản phẩm khoa học công nghệ

- 19:00 - 19:15 Khai mạc

- 19:15 - 20:00  Phiên báo cáo khoa học 

- 20:00 - 21:00 Báo cáo mời phiên toàn thể

- 21:00  Bế mạc

Thông tin về chương trình Hội nghị vui lòng xem tại: https://khoahoctre.uit.edu.vn/

2. Triển lãm khoa học công nghệ

- Triển lãm poster, video, vui lòng xem tại:  https://khoahoctre.uit.edu.vn/trien-lam-khoa-hoc-cong-nghe-hoi-nghi-khoa-hoc-tre-va-nghien-cuu-sinh-nam-2021

3. Báo cáo mời phiên toàn thể

1) Chủ đề: Deep learning in sleep staging: the path to clinics.

BCV: Prof. Huy Phan, Queen Mary University of London, UK

2) Chủ đề: Camouflage Analysis with Deep Learning

BCV: Prof. Tam Nguyen, Dayton University, USA

Thông tin tóm tắt về báo cáo và tác giả vui lòng xem tại:  https://khoahoctre.uit.edu.vn/chuong-trinh-hoi-nghi-khoa-hoc-tre-va-nghien-cuu-sinh-nam-2021

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: