Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn SV và GVHD danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2022.

Nội dung chi tiết: vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.