Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách tuyên dương nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách sinh viên được tuyên dương bằng giấy khen vì có bài báo nghiên cứu khoa học. Danh sách khen thưởng sẽ được thông báo sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: