Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH-SV năm 2019

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Hiện nay hệ thống liên quan đến đăng kí đề tài NCKH-SV đang cập nhật - dự kiến sau ngày 15/03 mới hoạt động. Do đó, deadline đăng kí sẽ được dời lại đến ngày 22/03, và các đề tài đã đăng kí có thể cập nhật đến ngày 29/03.
 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.