Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt 1 năm 2024

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt 1 năm 2024, kính nhờ Quý Thầy/Cô thông tin đến các bạn sinh viên/ học viên cao học của Khoa.

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2024 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học (không quá 02 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 

  • Đợt 1: ngày 15/4/2024. Gia hạn đến hết 30/4/2024

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.