Skip to content Skip to navigation

Thông báo "Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2018

Thông báo "Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2018

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, Phòng ĐTSĐH&KHCN Thông báo "Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2018:

            Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng ĐTSĐH&KHCN gồm:

  • Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  • Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  • Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  • Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;
  • Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài;
  • Giấy chứng nhận là Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển và gửi tất cả các file qua địa chỉ email: qlsdh@uit.edu.vn

Lưu ý: các công trình tham gia xét chọn giải thưởng có thời gian được công bố/chấp nhận đăng trong khoảng 10/2017-10/2018.

Thời hạn nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2018. Sau thời hạn trên, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tiến hành tổng kết, họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.