Skip to content Skip to navigation

Thông báo Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1226/ĐHQG-KHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2021 về việc thông tin về Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021.

Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 07 USB (lưu bản mềm hoặc định dạng PDF toàn bộ văn bản của hồ sơ gốc) vui lòng gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.