Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2019-2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nộp: đến hết ngày 16/11/2020.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: