Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2021-2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2021-2022.
 
Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
 
Thời gian nộp: đến hết ngày 10/10/2022.
 
Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.