Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 01 phát động cuộc thi "Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP" chủ đề năm 2021: Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 13/TB-SHTT ngày, 22/03/2021 về việc :

Thông báo số 01 phát động cuộc thi "Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP" chủ đề năm 2021: Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: