Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhằm hướng đến sự phát triển của lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý (MIS), thương mại điện tử (E-Commerce) và tạo cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có quan tâm đến lĩnh vực MIS và E-Commerce trong và ngoài nước tham gia viết bài báo cáo tại Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý 2019 – ISBM’19. tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Nội dung: Hội thảo sẽ trao đổi về các chủ đề sau, nhưng không hạn chế:

 • Big data for Business and Management
 • Business Intelligence Systems
 • Business Process Reengineering
 • Business and Economic Simulations
 • Business Analytics
 • Digital Marketing
 • E-learning and E-Government Applications
 • Future IT and Business Analytics
 • Iot And Cloud Computing Applications
 • IT Project Management
 • Machine Learning and Data mining in Business
 • Marketing Information Systems
 • Networked Business Models
 • Quantitative Models for Information Systems
 • Social Network Analytics
 • Smart Cities
 • Technology Based Service Development And Delivery
 • Training and Education in IS
 • Workflow and Process Management
 1. Hình thức trình bày báo cáo:
 • Bài viết được đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
 • Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (.docx).
 • Bài viết toàn văn dài tối đa 6000 từ (words) kể cả tài liệu tham khảo (theo mẫu) hoặc bài viết dưới dạng Poster (theo mẫu).
 1. Thời gian:
 • Nộp tóm tắt: từ ngày 01/6/2019 đến ngày 01/8/2019
 • Nộp báo cáo toàn văn hoặc poster: từ ngày 01/6/2019 đến ngày 01/9/2019
 • Thông báo chấp nhận: trước ngày 15/10/2019
 • Đăng ký tham dự: từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019
 • Thời gian hội thảo (dự kiến): ngày 20/12/2019
 1. Kỷ yếu Hội thảo:
 • Bài viết toàn văn gửi tham dự Hội thảo sẽ được phản biện (02 phản biện), biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản chính thức, có giấy phép và mã số ISBN.
 • Bài viết dạng Poster sẽ chỉ được Ban biên tập review, được dán trưng bày tại khu vực dành riêng ở Hội thảo. Phần tóm tắt của bài viết dạng Poster sẽ được in giới thiệu ở phần phụ lục của kỷ yếu.
 1. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:
 • Liên hệ và gửi bài qua email: info.httt@uit.edu.vn
 • Mọi chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban Thư ký Hội thảo (ThS.Vũ Minh Sang, email: sangvm@uit.edu.vn, điện thoại: 0909459126; ThS. Lê Bảo Uyên, email: uyenlb@uit.edu.vn, điện thoại: 0909044399)