Skip to content Skip to navigation

Thông báo tập huấn Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi tư vấn đợt 2 vào tháng 11 năm 2020 với nội dung “ Những vấn đề cơ bản về sáng chế ”

Báo cáo viên: ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM.

Đối tượng tham gia: Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thời gian: Chiều thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm : Hội trường E, Trường ĐHCNTT

Nội dung:

- Bằng độc quyền sáng chế là gì?

- Làm thế nào để xác định được sản phẩm có khả năng bảo hộ sáng chế hay không?

- Tại sao phảo đăng ký sáng chế cho sản phẩm hoặc quy trình kỹ thuật của mình?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu không bảo hộ sáng chế cho sản phẩm hay quy trình kỹ thuật của mình?

- Giải pháp hữu ích là gì?

- Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế như thế nào

- Các chi phí liên quan đến bảo hộ sáng chế?

- Cách sử dụng thông tin sáng chế trong kinh doanh như thế nào?

- Cách thức đọc tài liệu sáng chế như thế nào hiệu quả?

- Có thể tra cứu thông tin sáng chế ở đâu?

Chương trình:

13h30 – 14h00: đón khách

14h00 – 15h00: Báo cáo chuyên đề

15h00 – 16h00: Thảo luận và thực hành.

16h00 – 16h30: Tư vấn chuyên sâu cho từng đối tượng.

Anh/Chi vui lòng đăng ký qua link

https://forms.gle/3XVashcnFae1g722A

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN