Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi các mốc thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc thay đổi các mốc thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 đến các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ như sau:

1. Đăng ký bài báo: 15/5/2021.

2. Thông báo chấp nhận bài báo: 25/5/2021.

3. Tổ chức Hội nghị: 02/6/2021.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.