Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc ban hành Hướng dẫn "Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc ban hành Hướng dẫn "Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Hồ sơ đề nghị xét thưởng nộp về Phòng ĐTSĐH&KHCN gồm:

1. Giấy đề nghị của cá nhân (đại diện nhóm), các thông tin liên quan đến xuất bản trực tuyến của công trình và thông tin về phân loại của tạp chí;

2. 01 bản in toàn văn công trình công bố

3. 01 bản LLKH theo mẫu R03 của ĐHQG-HCM (bản cập nhật mới nhất)

4. Các file pdf gửi về cho Phòng ĐTSĐH&KHCN theo địa chỉ email: qlkhcn@uit.edu.vn 

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 22/11/2018.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.