Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 đến các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ như sau:

  1. Về tổ chức hội nghị

  • Tổ chức Hội nghị hình thức trực tuyến. 

  • Hội nghị trực tuyến gồm: 

+ Báo cáo khoa học: các bài báo được chọn báo cáo sẽ thực hiện trên MS Team. Code của hội nghị sẽ thông báo sau. 

+ Phiên poster khoa học và triển lãm khoa học: Trình bày qua video clip cho từng poster. Các tác giả/nhóm tác giả poster/ sản phẩm triển lãm thực hiện clip giới thiệu poster của nhóm mình với thời gian tối đa là 2 phút.

  1. Kinh phí hỗ trợ: Trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các tác giả/nhóm tác giả thực hiện clip.

  2. Các mốc thời gian:

  • Thông báo chấp nhận sản phẩm: 05/6/2021

  • Tổ chức Hội nghị: 08/6/2021

Để công tác tổ chức được tiến hành thuận lợi, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ thực hiện theo thông báo và gửi sản phẩm về Phòng qlkhcn@uit.edu.vn trước ngày 04/6/2021.

  1. Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.