Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức về Sở hữu trí tuệ trong sinh viên.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham gia Hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

1. Chương trình Hội thảo tập trung vào các nội dung sau: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong Công nghệ thông tin, các vấn đề nảy sinh Sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật, startup,....

2. Thời gian tổ chức Hội thảo: 08 giờ 30, ngày 05/12/2018
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường E12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Các bạn sinh viên có nhu cầu tham dự hội thảo xin vui lòng đăng kí thông tin vào biểu mẫu đăng kí dưới đây.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-srh_2NF39ntWG9vy7yP54qCi547...

Lưu ý: Các bạn sinh viên đã đăng ký tham dự nếu đến ngày tổ chức Hội thảo không thể tham dự được thì phải gửi email về Phòng ĐTSĐH&KHCN báo không tham dự được, lý do không tham dự. 

Địa chỉ email Phòng ĐTSĐH&KHCN: qlkhcn@uit.edu.vn

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.