Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Đề xuất, đăng ký Dự án nghiên cứu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020-2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Văn bản số 1573/VNPT-NCPT, ngày 08/4/2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Đề xuất, đăng ký Dự án nghiên cứu phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2020-2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: