Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tham dự hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho giảng viên

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô;
              - Quý Đơn vị.
 
Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho giảng viên nhằm nâng cao ý thức về Sở hữu trí tuệ trong giảng viên.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho giảng viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

1. Chương trình Hội thảo tập trung vào các nội dung sau: Quy trình Sở hữu trí tuệ, cách xây dựng bảng mô tả, tra cứu sáng chế

2. Thời gian tổ chức Hội thảo: 08 giờ 30, ngày 28/11/2018

 
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường E12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Đơn vị cử từ 03 đến 05 nhân sự đi tham dự Hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho giảng viên.
 
Quý Thầy/Cô, Quý Đơn vị điền thông tin nhân sự tham dự vào link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AvXi6fmmT79rRqeV_e2rfG_HITd2xVppD5WvszoMc2U/edit#gid=0

 

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.