Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ tổ chức vòng xét duyệt cấp Trường Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2023, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang học tại Trường tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (tính đến ngày 30/6/2023).

Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên không quá 05 sinh viên và có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính.

 1. Số lượng hồ sơ: Trường sẽ xét chọn tối đa 03 hồ sơ xuất sắc nhất để tham gia giải thưởng cấp Bộ GD&ĐT.
 2. Các mốc thời gian:
  • Nộp hồ sơ từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 15/5/2023.
  • Vòng xét duyệt cấp Trường từ ngày 20/5/2023 đến 01/6/2023.
  • Công bố kết quả xét duyệt 10/6/2023.
  • Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2023.
 3. Qui định giải thưởng, hồ sơ và mẫu trình bày: sinh viên xem tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT.
 4. Cách thức nộp hồ sơ:
 • Tại vòng cấp trường, sinh viên nộp hồ sơ gồm 03 file:

- Bảng đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng dành cho sinh viên (Mẫu 01b);

- Bảng báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng (Mẫu 04);

- Bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có), bản scan các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

 • Hồ sơ nộp về Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ qua email: qlkhcn@uit.edu.vn

       6. Lưu ý:

 • Không hiển thị tên sinh viên, giảng viên hướng dẫn, tên khoa, tên trường đại học trong Bảng báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng, trừ phần tài liệu tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, tên trường đại học là một phần trong tên công trình nghiên cứu thì được xem là hợp lệ.
 • Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được tham gia giải thưởng.