Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thưởng công bố quốc tế năm 2020

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô;

              - Anh/Chị NCS, Học viên Cao học và Sinh viên.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS, Học viên Cao học và Sinh viên thông báo về việc thưởng công bố quốc tế năm 2020.

 
Nội dung chi tiết:  Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS, Học viên Cao học và Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
 
Thời gian nộp: đến hết ngày 20/11/2020.
 
Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 
Trân trọng.