Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc triển khai giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 659/ĐHQG-KHCN về việc triển khai giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Giải thưởng kèm theo Công văn số 543-CV/TWĐTN-KHCN. Các tài liệu và cách thức đăng ký tham gia Giải thưởng xem tại website: http://tainangviet.vn và hoàn thành việc đăng ký tham gia Giải thưởng trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: