Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 159/ĐHQG-KHCN, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của ĐHQG-HCM về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

File đính kèm: