Skip to content Skip to navigation

Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 352/ĐHQG-KHCN ngày, 28/02/2020 về việc: Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: