Skip to content Skip to navigation

Về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô văn bản số 440/ĐHQG-KHCN ngày, 29/03/2021 về việc: đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Quý Thầy/Cô nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ và có thể thông tin rộng rãi đến các nhà khoa học có liên quan cùng tham gia đề xuất (biểu mẫu đính kèm). 

Đề xuất vui lòng gửi qua email trinhhoai@vnuhcm.edu.vnqlkhcn@uit.edu.vn trước ngày 4/4/2021.

Hồ sơ giấy: Quý Thầy/Cô vui lòng nộp tại Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.