Skip to content Skip to navigation

Về việc Sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 2287/ĐHQG-KHCN ngày, 19/12/2019 về việc Sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế .
Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: