Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tham dự triễn lãm quốc tế VCCA 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc tài trợ và tham dự "Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về tự động hóa và thiết bị công nghiệp - VCCA 2017", Phòng ĐTSĐH&KHCN xin gửi Quý Thầy/Cô dự thảo kế hoạch tham gia triển lãm và Quý Thầy/Cô vui lòng cung cấp danh mục các sản phẩm dự kiến trưng bày triển lãm theo biễu mẫu trong file đính kèm về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước 10 giờ ngày 13/10/2017.

 

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN