Skip to content Skip to navigation

Sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Thanh niên đợt 1.2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô thông báo sơ tuyển và thể lệ chương trình Vườn ươm Thanh niên đợt 1.2018.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN