Skip to content Skip to navigation

Danh sách đề tài cấp cơ sở đăng ký xét duyệt đợt 1-2022

Kính gửi các Chủ nhiệm đề tài,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Chủ nhiệm đề tài Danh sách đề tài cấp cơ sở đăng ký xét duyệt đợt 1-2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Chủ nhiệm đề tài kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 29/5/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.