Skip to content Skip to navigation

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) đến hết ngày 06/12/2021.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.