Skip to content Skip to navigation

Internet vạn vật, mạng không dây thế hệ mới

STT Họ tên học hàm/học vị Đơn vị trách nhiệm
1 Lê Trung Quân PGS.TS. Khoa MMT&TT Trưởng nhóm
2 Lê Bảo Long PGS.TS. Viện INRS, Đại học Québec, Canada Thành viên chính
3 Đặng Ngọc Minh Đức TS Khoa ĐT-VT, Đại học TĐT Thành viên chính
4 Nguyễn Xuân Sâm TS Học viện BCVT Tp.HCM Thành viên chính
5 Hồ Mạnh Tài TS Học viện BCVT Tp.HCM Thành viên chính
6 Nguyễn Anh Tuấn TS Khoa MMT&TT thành viên
7 Đặng Lê Bảo Chương CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
8 Huỳnh Văn Đặng CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
9 Lý Trọng Nhân CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
10 Trần Hồng Nghi ThS Khoa MMT&TT thành viên