Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô văn bản số 430/ĐHQG-KHCN ngày, 26/03/2021 về việc :

Thông báo gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021 tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: