Skip to content Skip to navigation

Thông báo Hội thảo chuyên đề về xây dựng Công viên Khoa học là một trung tâm về khoa học công nghệ, là hạt nhân thúc đẩy cho sự phát triển của Khu Đô thị Sáng tạo phía Đông Thành phố

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy/Cô thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề về xây dựng Công viên Khoa học là một trung tâm về khoa học công nghệ, là hạt nhân thúc đẩy cho sự phát triển của Khu Đô thị Sáng tạo phía Đông Thành phố do Ủy Ban nhân dân TP. HCM tổ chức.
 
- Thời gian tổ chức: vào ngày 06 tháng 3 năm 2020 
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Sacom-Chíp sáng, Lô T2-4, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM.
- Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.