Skip to content Skip to navigation

Về việc Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg và góp ý Dự thảo Danh mục công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 260/BKHCN-CNC ngày, 10/02/2020 về việc: Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg và góp ý Dự thảo Danh mục công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nhận góp ý: đến hết ngày 04/3/2020.

Quý Thầy/Cô góp ý vui lòng gửi về email: qlsdh@uit.edu.vn.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: